Gospodarska zona Buići

52440 Poreč

Tel: 052/460 556

Fax: 052/460 557

mirtex@pu.t-com.hr

 

 

PEHD kanalica sa ljž rešetkom

Kanalice su izrađene iz PEHD-a, sa metalnim rubom na koji dolaze lijevano-željezne rešetke, koje mogu podnijeti opterećenja 250 kN, 400 kN i 900 kN.

PEHD kanalica sa ljž rešetkom

 

Proizvodi zadovoljavaju norme:

Polimerbetonske kanalice sa ljž rešetkom

Kanalice su izrađene iz polimerbetona, sa metalnim rubom na koji dolaze lijevano-željezne rešetke, koje mogu podnijeti opterećenja 250 kN i 400 kN.

Polimerbetonske kanalice sa ljž rešetkomPolimerbetonske kanalice sa ljž rešetkom